רגבים בעמק

רגבים פועלת לחיבור הנוער לאדמה ולעבודת האדמה, דרך חינוך לאהבת העמל ויגיע הכפיים, ומאמינה שמתוך גילוי כוחותיו המעשיים יגיע הנער גם לגילוי עצמי ולחשיפת הכוחות הרוחניים שבו..

התכנית פועלת בקיבוץ טירת צבי והינה חלק ממוסדות עמותת רוח הגולן (ע"ר).

 

ידיעות

accessibility