מצגות

  • מצגת רימונים שד"א - יום פתיחה תשע"ז
  • קטיף רימונים שד"א - מצגת שניה
  • מצגת רימונים שד"א - סיום הקטיף
  • נטיעת כרם שד"א - מחזור י'סיום שנת תשפ"א

accessibility