הלימודים ברגבים בעמק

בהמשך היום, לומדים הנערים לימודים מרוכזים לקראת קבלת תעודת בגרות מלאה.

כל מקצועות החובה נלמדים, כולל אנגלית ומתמטיקה בשלוש הרמות המקובלות.

המקצועות הנלמדים ברמה מוגברת הם תורה שבעל פה ומקצועות הבחירה (שלוש מגמות).

צורת הלימוד הייחודית מחזקת אצל התלמיד את האחריות האישית על למידתו ומאפשרת לו לרכז את כוחותיו ומאמציו, לחוות חוויות הצלחה ולרכוש הרגלי למידה יעילים.

אחוזי הזכאות לתעודת בגרות הם מהגבוהים בארץ.

 

 

 

accessibility