לימודי קודש

אחרי הצהריים, לומדים הנערים לימודי קודש בבית המדרש עם מלמדים או עם המחנכים.

הלימוד מתקיים בקבוצות קטנות, עפ"י בחירה ומאפשר לנערים להיפגש עם עצמם ולפתח את המידות, האישיות, הערכים ועולם הרוח.

accessibility