פעילות חברתית

במסגרת התוכנית מושם דגש על פעילות חברתית בקבוצת הגיל וגם במסגרת הכללית של התוכנית.

המערך החברתי כולל מפגשים עם אנשי עמל ורוח, סיורים במשקים חקלאיים ובאתרים הקשורים במורשת קרב, היסטוריה ובהווה הישראליים.

accessibility